Innowacje produktowe

Homepage » Innowacje produktowe

JD ENGINEERING ŁUKASZ JARNO realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Wdrożenie innowacji produktowej w firmie JD ENGINEERING”


Niniejszy projekt dotyczy przeprowadzenia prac badawczo-rozwojowych, mających na celu stworzenie innowacyjnego podejścia do opisu konstrukcji mostowych z wykorzystaniem najnowszych technologii informatycznych .


Efektem realizacji projektu będzie osiągnięcie gotowości do wdrożenia rezultatów poprzez uruchomienie wdrożenia innowacyjnego produktu. Rezultaty projektu zostaną wdrożone w postaci innowacji produktowej – środowiska informatycznego do opisu modeli obiektów mostowych oraz procesu ich powstawania.


Wartość projektu to: 2 465 652,00 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 1 858 072,00 zł

ARRANGE FREE PRESENTATION