IDEA
StatiCa

Strona główna » IDEA StatiCa » Concrete

IDEA StatiCa Concrete

Kompletny pakiet programów do analizy statycznej elementów konstrukcyjnych oraz ich przekrojów poprzecznych. Zaawansowane narzędzia do projektowania elementów betonowych zgodnie z wytycznymi norm EN 1992-1-1 oraz EN 1992-2 wraz z załącznikami krajowymi. Belki, słupy, ramy, płyty – zginanie, ścinanie, skręcanie, interakcje i warunki konstrukcyjne. Predefiniowana baza kształtów przekrojów poprzecznych.
 • Analiza statyczno – wytrzymałościowa, projektowanie elementów i przekrojów
 • Belki, słupy, ramy, płyty
 • Prostokątne, dowolne i predefiniowane kształty przekrojów
 • Elementy proste, zakrzywione, pryzmatyczne, o zmiennej wysokości przekroju, ze skosami
 • Warstwy zbrojenia w strefach na długości elementu, wbudowane szablony zbrojenia, eksport do pliku DXF
 • EN 1992-1-1, EN 1992-2 wraz z polskim załącznikiem krajowym
 • Kompleksowe sprawdzenia normowych stanów granicznych nośności oraz użytkowalności
 • Nieliniowe sprawdzenie ugięcia z uwzględnieniem efektów długotrwałych, efekty 2-giego rzędu
 • Nośność przekroju poprzecznego – betonowego/ żelbetowego
 • SGN – zginanie, ścinanie, skręcanie, interakcja sił wewnętrznych N/Vy/Vz/Mx/My/Mz, zmęczenie
 • SGU – ograniczenie naprężenia, szerokość rozwarcia rys
 • Warunki konstrukcyjne
 • Odpowiedź N-M-M, M-N kappa, krótko i długotrwała sztywność
 • Projektowanie krótkich wsporników metodą “Strut and Tie”
 • BIM – interfejs do oprogramowania inżynierskiego MES 3D (Midas Civil, RFEM, AxisVM, SCIA Engineer i innych)

IDEA StatiCa RCS

 • Projektowanie przekroju betonowego/ żelbetowego /sprężonego
 • Prostokątne, dowolne i predefiniowane kształty przekrojów belek, słupów, płyt jedno/ i dwu-kierunkowych, ścian, tarcz
 • Wbudowane szablony zbrojenia, warstwy zbrojena, eksport do pliku DXF
 • Przekroje struno- i kablobetonowe, zespolone beton-beton
 • Straty siły sprężającej doraźne (od skrótu sprężystego betonu), straty reologiczne
 • EN 1992-1-1, EN 1992-2 wraz z polskim załącznikiem krajowym
 • Kompleksowe sprawdzenia normowych stanów granicznych nośności oraz użytkowalności
 • SGN – zginanie, ścinanie, skręcanie, interakcja sił wewnętrznych N/Vy/Vz/Mx/My/Mz, zmęczenie
 • SGU – ograniczenie naprężenia, szerokość rozwarcia rys, warunek dekompresji, kruche zniszczenie
 • Warunki konstrukcyjne
 • Odpowiedź N-M-M, M-N kappa, krótko i długotrwała sztywność
 • Szybka weryfikacja przekroju i/lub szczegółowa analiza
 • Wsparcie Eurokodu - odniesienia do przepisów EN, podpowiedzi, wyjaśnienia, ostrzeżenia, komunikaty o błędach
 • Skrócony (zwięzły) lub szczegółowy raport z obliczeń

IDEA StatiCa Belka

 • Belki jednoprzęsłowe, ciągłe wieloprzęsłowe i z przewieszeniami
 • Elementy proste i zakrzywione w rzucie
 • Elementy pochyłe w pionie
 • Prostokątne, dowolne i predefiniowane kształty przekrojów
 • Belki ze skosami w przęsłach
 • Obciążenia punktowe, liniowe i momentem
 • Kompletne kombinacje obciążeń SGN i SGU według EN 1990
 • Projektowanie według EN 1992-1-1, EN 1992-2
 • Warstwy zbrojenia w strefach na długości elementu, wbudowane szablony zbrojenia
 • Kompletne sprawdzenia normowych stanów granicznych nośności (SGN) oraz użytkowalności (SGU) w strefach na długości elementu oraz w przekrojach
 • Dokładne nieliniowe obliczanie ugięcia z uwzględnieniem efektów długotrwałych i zarysowania
 • Wykaz materiału
 • Skrócony (1xA4) lub szczegółowy raport z obliczeń

IDEA StatiCa Słup

 • Słupy z jednym lub dwoma krótkimi wspornikami
 • Podpory utwierdzone, przegubowe, węzły swobodne
 • Prostokątne, dowolne i predefiniowane kształty przekrojów
 • Siły i momenty zginające na końcach wsporników
 • Kompletne kombinacje obciążeń SGN i SGU według EN 1990
 • Projektowanie według EN 1992-1-1, EN 1992-2
 • Warstwy zbrojenia w strefach na długości elementu, wbudowane szablony zbrojenia
 • Kompletne sprawdzenia normowych stanów granicznych nośności (SGN) oraz użytkowalności (SGU) w strefach na długości elementu oraz w przekrojach
 • Dokładna analiza efektów 2-go rzędu
 • Diagram ogólny interakcji
 • Wykaz materiału
 • Skrócony (1xA4) lub szczegółowy raport z obliczeń

IDEA StatiCa Rama 2D

 • Ramy i kraty płaskie, o schematach typowych
 • Import schematu z pliku DXF
 • Prostokątne, dowolne i predefiniowane kształty przekrojów
 • Rygle ze skosami
 • Obciążenia punktowe, liniowe i momentem
 • Kompletne kombinacje obciążeń SGN i SGU według EN 1990
 • Projektowanie według EN 1992-1-1, EN 1992-2
 • Warstwy zbrojenia w strefach na długości elementu, wbudowane szablony zbrojenia
 • Kompletne sprawdzenia normowych stanów granicznych nośności (SGN) oraz użytkowalności (SGU) w strefach na długości elementu oraz w przekrojach
 • Dokładne nieliniowe obliczanie ugięcia z uwzględnieniem efektów długotrwałych i zarysowania
 • Dokładna analiza efektów 2-go rzędu
 • Diagram ogólny interakcji
 • Wykaz materiału

IDEA StatiCa Płyta

 • Płyty o dowolnym kształcie
 • Otwory, linie i punkty wewnętrzne
 • Import schematu z pliku DXF
 • Podpory punktowe i liniowe, utwierdzone i przegubowe
 • Obciążenia punktowe, liniowe i momentem
 • Obciążenia powierzchniowe
 • Kompletne kombinacje obciążeń SGN i SGU według EN 1990
 • Generator siatek, dokładna analiza MES
 • Projektowanie według EN 1992-1-1, EN 1992-2
 • Wbudowane szablony zbrojenia
 • Kompletne sprawdzenia normowych stanów granicznych nośności (SGN) oraz użytkowalności (SGU) w punktach
 • Zbrojenie podłużne oraz na ścinanie, dokładne sprawdzenie ścinania
 • Obliczanie szerokości rozwarcia rys
 • Wykaz materiału

IDEA StatiCa Krótki wspornik

 • Kompleksowe projektowanie zbrojenia krótkich wsporników
 • Prostokątny, ścięty kształt wsporników, wsporniki ustawione symetrycznie lub do krawędzi słupa
 • Słup pryzmatyczny i o zredukowanej wysokości przekroju powyżej wspornika
 • Mnogość predefiniowanych szablonów zbrojenia, pozycjonowanie automatyczne lub przez użytkownika
 • Zbrojenie drugorzędne: strzemiona poziome i pionowe
 • Eksport rzeczywistego zbrojenia do pliku DXF
 • EN 1992-1-1, EN 1992-2 wraz z polskim załącznikiem krajowym
 • Kompleksowe sprawdzenia normowych stanów granicznych nośności
  metodą “Strut and Tie”
 • Wytrzymałość krzyżulców ściskanych, rozciąganych, stref węzłowych
 • Warunki konstrukcyjne – strzemiona poziome i pionowe, długość zakotwienia, średnica strzemion
 • Szybka weryfikacja i/lub szczegółowa analiza
 • Wsparcie Eurokodu - odniesienia do przepisów EN, podpowiedzi, wyjaśnienia, ostrzeżenia, komunikaty o błędach
 • Skrócony (zwięzły) lub szczegółowy raport z obliczeń

IDEA StatiCa

Wybierz rozwiązanie IDEA StatiCa
CONCRETE
Kompleksowe rozwiązania do
analizy i projektowania konstrukcji betonowych
STEEL
Kompletny system do projektowania konstrukcji stalowych
PRESTRESSING
Rozwiązania najwyższej jakości do zaawansowanych konstrukcji z betonu sprężonego

POBIERZ WERSJĘ TESTOWĄ

Wybierz produkt

 • MIDAS Civil
 • MIDAS GTS NX
 • MIDAS Gen
 • MIDAS FEA
 • IDEA StatiCa Concrete
 • IDEA StatiCa Steel
 • IDEA StatiCa Prestressing