IDEA
StatiCa

Strona główna » IDEA StatiCa » Prestressing

IDEA StatiCa Prestressing

Zaawansowane oprogramowanie do analizy i projektowania konstrukcji z betonu sprężonego (kablo i struno – beton). Stany graniczne nośności, zginanie, ścinanie, skręcanie oraz interakcja sił wewnętrznych. Stany graniczne użytkowalności, ograniczenie naprężenia, szerokość rys oraz więcej. Wszystko zgodnie z normami EN 1992-1-1 oraz EN 1992-2 wraz z różnymi załącznikami krajowymi.
 • Analiza statyczno – wytrzymałościowa, projektowanie elementów i przekrojów
 • Belki, słupy, ramy z elementami prostymi, zakrzywionymi, o zmiennej wysokości przekroju, ze skosami
 • Prostokątne, dowolne i predefiniowane kształty przekrojów, przekroje zespolone beton-beton
 • Warstwy zbrojenia w strefach na długości elementu, wbudowane szablony zbrojenia
 • Elementy strono i kablobetonowe, sprężanie konstrukcji 3D, etapowanie
 • Trasa cięgien, straty siły sprężającej, obciążenia zastępcze, równoważne
 • EN 1992-1-1, EN 1992-2 wraz z polskim załącznikiem krajowym
 • Kompleksowe sprawdzenia normowych stanów granicznych nośności oraz użytkowalności
 • Nieliniowe sprawdzenie ugięcia z uwzględnieniem efektów długotrwałych, efekty 2-giego rzędu
 • Nośność przekroju poprzecznego – betonowego/ żelbetowego/ sprężonego
 • SGN – zginanie, ścinanie, skręcanie, interakcja sił wewnętrznych N/Vy/Vz/Mx/My/Mz, zmęczenie
 • SGU – ograniczenie naprężenia, szerokość rozwarcia rys, warunek dekompresji, kruche zniszczenie
 • Warunki konstrukcyjne
 • Odpowiedź N-M-M, M-N kappa, krótko i długotrwała sztywność
 • BIM – interfejs do oprogramowania inżynierskiego MES 3D (Midas Civil, RFEM, AxisVM, SCIA Engineer i innych)

IDEA StatiCa RCS

 • Projektowanie przekroju betonowego/ żelbetowego /sprężonego
 • Prostokątne, dowolne i predefiniowane kształty przekrojów belek, słupów, płyt jedno/ i dwu-kierunkowych, ścian, tarcz
 • Wbudowane szablony zbrojenia, warstwy zbrojena, eksport do pliku DXF
 • Przekroje struno- i kablobetonowe, zespolone beton-beton
 • Straty siły sprężającej doraźne (od skrótu sprężystego betonu), straty reologiczne
 • EN 1992-1-1, EN 1992-2 wraz z polskim załącznikiem krajowym
 • Kompleksowe sprawdzenia normowych stanów granicznych nośności oraz użytkowalności
 • SGN – zginanie, ścinanie, skręcanie, interakcja sił wewnętrznych N/Vy/Vz/Mx/My/Mz, zmęczenie
 • SGU – ograniczenie naprężenia, szerokość rozwarcia rys, warunek dekompresji, kruche zniszczenie
 • Warunki konstrukcyjne
 • Odpowiedź N-M-M, M-N kappa, krótko i długotrwała sztywność
 • Szybka weryfikacja przekroju i/lub szczegółowa analiza
 • Wsparcie Eurokodu - odniesienia do przepisów EN, podpowiedzi, wyjaśnienia, ostrzeżenia, komunikaty o błędach
 • Skrócony (zwięzły) lub szczegółowy raport z obliczeń

IDEA StatiCa CSS

 • Przekroje masywne, cienkościenne lub mieszane o dowolnym kształcie
 • Import kształtu z pliku DXF
 • Składowe przekroju poprzecznego z różnych materiałów
 • Liczba otworów w przekroju jest nieograniczona
 • Powiązania pomiędzy składowymi przekroju, łatwe korekty i projektowanie
 • Analiza MES własności przekroju, redystrybucja naprężęń
 • Obliczenia naprężenia od ścinania i skręcania
 • Graficzna prezentacja transferu siły ścinajacej
 • Wprowadzanie macierzy obliczeniowych reprezentujących zestawy ekstremalnych sił wewnętrznych
 • Większa liczba przekrojów może być sprawdzana dla różnych macierzy obliczeniowych
 • Analiza naprężeń normalnych, ścinających, HMH
 • Obwiednie naprężeń ścinających dla całej macierzy obliczeniowej

IDEA StatiCa Belka

 • Belki jednoprzęsłowe, ciągłe wieloprzęsłowe i z przewieszeniami
 • Elementy proste i zakrzywione w rzucie
 • Elementy pochyłe w pionie
 • Prostokątne, dowolne i predefiniowane kształty przekrojów
 • Belki ze skosami w przęsłach
 • Obciążenia punktowe, liniowe i momentem
 • Kompletne kombinacje obciążeń SGN i SGU według EN 1990
 • Projektowanie według EN 1992-1-1, EN 1992-2
 • Predefiniowane etapowanie konstrukcji
 • Belki struno i kablobetonowe
 • Projektowanie trasy cięgien i siły sprężającej
 • Obliczanie obciążenia zastępczego
 • Równoważenie obciążeń zewnętrznych
 • Obliczanie strat siły sprężającej
 • Kompletne sprawdzenia normowych stanów granicznych nośności (SGN) oraz użytkowalności (SGU) w przekrojach

IDEA StatiCa Słup

 • Słupy z jednym lub dwoma krótkimi wspornikami
 • Podpory utwierdzone, przegubowe, węzły niepodparte
 • Prostokątne, dowolne i predefiniowane kształty przekrojów
 • Siły i momenty zginające na końcach wsporników
 • Kompletne kombinacje obciążeń SGN i SGU według EN 1990
 • Projektowanie według EN 1992-1-1, EN 1992-2
 • Warstwy zbrojenia w strefach na długości elementu, wbudowane szablony zbrojenia
 • Kompletne sprawdzenia normowych stanów granicznych nośności (SGN) oraz użytkowalności (SGU) w strefach na długości elementu oraz w przekrojach
 • Dokładna analiza efektów 2-go rzędu
 • Diagram ogólny interakcji
 • Wykaz materiału
 • Skrócony (1xA4) lub szczegółowy raport z obliczeń

IDEA StatiCa Rama 2D

 • Ramy i kraty płaskie, o schematach typowych
 • Import geometrii z pliku DXF
 • Prostokątne, dowolne i predefiniowane kształty przekrojów
 • Rygle ze skosami
 • Obciążenia punktowe, liniowe i momentem
 • Kompletne kombinacje obciążeń SGN i SGU według EN 1990
 • Predefiniowane etapowanie konstrukcji
 • Belki struno i kablobetonowe
 • Projektowanie trasy cięgien i siły sprężającej
 • Obliczanie obciążenia zastępczego
 • Równoważenie obciążeń zewnętrznych
 • Obliczanie strat siły sprężającej
 • Kompletne sprawdzenia normowych stanów granicznych nośności (SGN) oraz użytkowalności (SGU) w strefach na długości elementu oraz w przekrojach

IDEA StatiCa

Wybierz rozwiązanie IDEA StatiCa
CONCRETE
Kompleksowe rozwiązania do
analizy i projektowania konstrukcji betonowych
STEEL
Kompletny system do projektowania konstrukcji stalowych
PRESTRESSING
Rozwiązania najwyższej jakości do zaawansowanych konstrukcji z betonu sprężonego

POBIERZ WERSJĘ TESTOWĄ

Wybierz produkt

 • MIDAS Civil
 • MIDAS GTS NX
 • MIDAS Gen
 • MIDAS FEA
 • IDEA StatiCa Concrete
 • IDEA StatiCa Steel
 • IDEA StatiCa Prestressing