IDEA
StatiCa

Strona główna » IDEA StatiCa » Steel

IDEA StatiCa Steel

Kompleksowe rozwiązania inżynierskie dla konstrukcji stalowych. Analiza statyczna i projektowanie zgodnie z normą EN 1993-1-1 wraz z załącznikiami krajowymi. Szeroki wybór przekrojów walcowanych i spawanych. Zginanie, zwichrzenie, interakcje, optymalizacja przekroju. Zaawansowane obliczenia MES dla przekroju i rozkładu naprężeń.
 • Kompletne projektowanie elementów konstrukcyjnych oraz szczegółów
 • Belki, słupy, ramy
 • Dowolny przekrój poprzeczny/szeroki zakres wbudowanych walcowanych lub spawanych przekrojów
 • Elementy proste/zakrzywione, pryzmatyczne/o zmiennej wysokości
 • Norma EN 1993-1-1 wraz załącznikami krajowymi
 • Wytrzymałość i stateczność elementów stalowych / sprawdzenia normowe
 • Stany graniczne nośności i użytkowalności (zarysowanie, ugięcia)
 • Wyboczenie oraz zwichrzenie
 • Interakcja wszystkich sił wewnętrznych N/ Vy/ Vz/ Mx/ My/ Mz
 • Optymalizacja przekroju poprzecznego
 • Zaawansowane obliczenia MES dla przekroju i redystrybucji naprężeń
 • Unikalna analiza naprężeń stycznych pochodzących od ścinania i skręcania
 • Interface BIM współpracujący z różnymi pakietami oprogramowania MES 3D

IDEA StatiCa Połączenie

 • Projektowanie i sprawdzenie węzłów, połączeń i detali konstrukcji stalowych
 • Szeroki wybór gotowych szablonów węzłów i połączeń, możliwość definiowania nowych, własnych szablonów,
 • Węzły konstrukcji składające się z wielu belek usytuowanych w różnych kierunkach i o różnym obciążeniu
 • Możliwość tworzenia modelu analitycznego z uwzględnieniem płyt, usztywnień, żeberek oraz otworów, które znajdują się w elementach konstrukcji
 • Automatyczne tworzenie siatki modelu MES dla zaprojektowanych węzłów
 • Graficzna prezentacja kształtu węzła, w celu sprawdzenia czy nie następuje kolizja elementów
 • Obliczanie naprężenia i sił wewnętrznych w węzłach metodą elementów skończonych, analiza sprężysta i plastyczna
 • Rozwiązania dostarczane szybciej niż powszechne metody
 • Klarowne informacje na temat zachowania się węzła lub połączenia konstrukcji
 • Projektowanie zgodne z normą EN 1993-1-1

IDEA StatiCa CSS

 • Masywne, cienkościenne lub mieszane przekroje o dowolnym kształcie
 • Import kształtów z plików DXF
 • Przekroje poprzeczne złożone z wielu materiałów
 • Nieograniczona liczba otworów w przekroju
 • Odwołania pomiędzy elementami, szybkie i łatwe możliwości korekcji
 • Analiza MES właściwości przekroju oraz dystrybucji naprężeń
 • Unikalna analiza naprężeń stycznych pochodzących od ścinania i skręcania
 • Graficzna reprezentacja przepływu naprężeń ścinających
 • Analiza naprężeń normalnych, stycznych oraz HMH

IDEA StatiCa Belka

 • Jednoprzęsłowa, ciągła, wspornikowa
 • Prosta lub zakrzywiona w planie
 • Dowolny lub predefiniowany kształt przekroju poprzecznego
 • Elementy o zmiennej wysokości przekroju poprzecznego
 • Obciążenia skupione, równomiernie rozłożone, momenty skupione
 • Kombinacje SGN i SGU zgodnie z normą EN 1990
 • Projektowanie zgodnie z wytycznymi normy EN 1993-1-1
 • Właściwy opis warunków zwichrzenia
 • Kompletne sprawdzenia warunków SGN oraz SGU
 • Optymalizacja wymiarów przekroju
 • Wykaz materiałów
 • Raport ogólny, skrócony lub rozszerzony

IDEA StatiCa Słup

 • Słup z jednym lub dwoma krótkimi wspornikami
 • Podpory zamocowane przegubowe lub węzły swobodne
 • Dowolny lub predefiniowany kształt przekroju poprzecznego
 • Siły i momenty na końcu elementu lub na krótkich wspornikach
 • Kombinacje SGN i SGU zgodnie z normą EN 1990
 • Projektowanie elementów zgodnie z EN 1993-1-1
 • Właściwy opis wyboczenia i zwichrzenia
 • Obliczenia współczynników wyboczenia
 • Kompletne sprawdzenia warunków SGN i SGU
 • Wykaz materiałów
 • Raport ogólny, skrócony lub rozszerzony

IDEA StatiCa Rama 2D

 • Płaska rama lub kratownica o dowolnym kształcie
 • Import kształtu z plików DXF
 • Dowolny lub predefiniowany kształt przekroju poprzecznego
 • Belki o zmiennej wysokości przekroju poprzecznego oraz skosy
 • Obciążenia skupione, równomiernie rozłożone, momenty skupione
 • Kombinacje SGN i SGU zgodnie z normą EN 1990
 • Projektowanie zgodnie z wytycznymi normy EN 1993-1-1
 • Właściwy opis warunków wyboczenia oraz zwichrzenia
 • Kompletne sprawdzenia warunków SGN i SGU
 • Optymalizacja wymiarów przekroju
 • Wykaz materiałów
 • Raport ogólny, skrócony lub rozszerzony

IDEA StatiCa

Wybierz rozwiązanie IDEA StatiCa
CONCRETE
Kompleksowe rozwiązania do
analizy i projektowania konstrukcji betonowych
STEEL
Kompletny system do projektowania konstrukcji stalowych
PRESTRESSING
Rozwiązania najwyższej jakości do zaawansowanych konstrukcji z betonu sprężonego

POBIERZ WERSJĘ TESTOWĄ

Wybierz produkt

 • MIDAS Civil
 • MIDAS GTS NX
 • MIDAS Gen
 • MIDAS FEA
 • IDEA StatiCa Concrete
 • IDEA StatiCa Steel
 • IDEA StatiCa Prestressing