MIDAS

Strona główna » MIDAS » Gen

MIDAS Gen

Kompletne rozwiązania do analizy i projektowania konstrukcji budowlanych i inżynierskich

MIDAS GEN to system do analizy i optymalnego projektowania zorientowany na obiekty budownictwa ogólnego. Intuicyjny interfejs, nowoczesne rozwiązania graficzne, potężny solver to tylko niektóre z zalet. Zorientowane na potrzeby Użytkownika sposoby modelowania konstrukcji i odczytywania wyników, szeroki zakres rodzajów dostępnych analiz, pozwalają praktykującym inżynierom i ludziom nauki na przeprowadzania analiz nawet najbardziej skomplikowanych i dużych obiektów. MIDAS GEN wykorzystuje nowoczesny multi - frontal solver i algorytmy analizy, które pozwalają na generowanie bardziej dokładnych wyników. W dodatku MIDAS GEN zapewnia możliwości projektowania konstrukcji zgodnie z wbudowanymi wytycznymi licznych standardów.

Obszary zastosowań

Budynki

Biurowe, mieszkaniowe, komercyjne, o mieszanym zastosowaniu, przemysłowe

Burj Dubai, UAE

Konstrukcje specjalne

Stadiony, hangary, elektrownie, itp.


Beijing olympic stadium, China

Pozostałe konstrukcje

Statki, samoloty, wieże transmisyjne, żurawie, wieże ciśnieniowe, itp.

Incheon INTL airport, Korea

Modelowanie konstrukcji

Konstrukcje o regularnych kształtach takie jak kratownice, łuki, ramy mogą zostać szybko i łatwo zamodelowane dzięki wbudowanym kreatorom konstrukcji, następnie umieszczone w dowolnym miejscu całego modelu. Pozwala to na znaczne skrócenie czasu pracy potrzebnego na modelowanie konstrukcji.
 • Kreator belki – do automatycznej generacji dowolnej liczby poziomych elementów belkowych w tej samej linii.
 • Kreator słupa – do automatycznej generacji dowolnej liczby pionowych elementów prętowych Elementy Kratowe wzdłuż tej samej linii.
 • Kreator łuku – do automatycznej generacji ustroju łukowego zbudowanego z serii elementów belkowych.
 • Kreator ramy – do automatycznej generacji płaskiej ramy 2D zbudowanej z elementów belkowych w modelu 3D
 • Kreator kratownicy – do automatycznej generacji konstrukcji kratowej zbudowanej z elementów belkowych i kratowych (pas górny i dolny jako elementy belkowe, słupki i krzyżulce jako elementy kratowe)
 • Kreator płyty – do automatycznej generacji prostokątnej, okrągłej lub półokrągłej konstrukcji płytowej zbudowanej z elementów płytowych
 • Kreator powłoki – do automatycznej generacji prostopadłościennej, cylindrycznej, sferycznej lub pól-sferycznej konstrukcji powłokowej zbudowanej z elementów płytowych

Materiały
i przekroje

MIDAS GEN oferuje bogatą w różne materiały i przekroje poprzeczne bazę opartą na normach EN, ASTM, AISC, CISC, CSA, BS, DIN, UNI, IS, JIS, GB, etc. Istnieje możliwość zdefiniowania przez Użytkownika własnego rodzaju materiału. Możliwe jest zastosowanie do elementów liniowych 37 różnych kształtów przekrojów poprzecznych w tym: betonowych, żelbetowych, stalowych, zespolonych. Ponadto, MIDAS GEN wyposażony jest w kalkulator właściwości przekrojów (SPC), który może zostać wykorzystany w celu obliczenia charakterystyk geometrycznych dowolnie zdefiniowanych przekrojów.

Rodzaje
analiz

MIDAS GEN pozwala na nieograniczoną liczbę węzłów i elementów w modelu konstrukcji, jak również przypadków obciążeń i kombinacji. Możliwa jest również analiza kilku modeli jednocześnie.
 • Analiza statyczna
  • Statyka liniowa
 • Analiza dynamiczna
  • Drgania swobodne
  • Analiza spektralna
  • Analiza historii czasu
 • Analiza nieliniowości geometrycznych
  • P-Delta
  • Duże odkształcenia
 • Analiza nieliniowości materiałowych
  • Von-Mises, Tresca, Mohr-Coulomb,
      Drucker – Prager
  • Konstrukcje murowe
 • Analiza stateczności liniowej
  • Siła krytyczna
  • Schematy wyboczenia
  • Zwichrzenie
 • Analiza przepływu ciepła
  • Stan równowagi
  • Czas przemijania
 • Analiza ciepła hydratacji
  • Termo-sprężysta
  • Dojrzewanie, pełzanie, skurcz, chłodzenia rur
 • Analiza etapów konstrukcji
  • Materiał zależny do czasu (wytrzymałość,     pełzanie/skurcz)
  • Eurokod, CEB-FIP, ACI, PCA, INDIA itp.
  • Skrócenie słupów (spręzyste/niesprężyste)
 • Pełna analiza pushover
  • 4 podstawowe (P, V, M & PMM)
      i wygenerowane przeguby
      sprężysto-plastyczne
  • Eurokod, FEMA, właściwości przegubu
      multi-liniowego
  • Materiały: źelbet, stal, zespolone, murowe
  • Opcja obciążenie lub przemieszczenie
 • Analiza nieliniowa historii czasu warunków brzegowych
  • Von-Mises, Tresca, Mohr-Coulomb
      & Drucker - Prager
  • Analiza konstrukcji murowych
 • Niesprężysta analiza historii czasu

  Inne rodzaje analiz

  • Znajdowanie niewiadomych sił poprzez     optymalizacje
  • Obciążenie ruchome
  • Osiadanie podpór

MIDAS Gen

KATALOG PRODUKTU
Pobierz katalog w wersji PDF
KATALOG REALIZACJI
Pobierz katalog w wersji PDF
MANUAL GEN
Wybierz rozwiązanie MIDAS
CIVIL
Zaawansowany system
obliczeniowy dla konstrukcji
mostowych i inżynierskich
GTS NX
Kompleksowy system do analizy zagadnień geotechnicznych i tunelowania
GEN
Kompletne rozwiązania do
analizy i projektowania konstrukcji
budowlanych i inżynierskich
FEA
System do zaawansowanej analizy nieliniowej i szczegółowej

POBIERZ WERSJĘ TESTOWĄ

Wybierz produkt

 • MIDAS Civil
 • MIDAS GTS NX
 • MIDAS Gen
 • MIDAS FEA
 • IDEA StatiCa Concrete
 • IDEA StatiCa Steel
 • IDEA StatiCa Prestressing