MIDAS

Strona główna » MIDAS » Gts-nx

MIDAS GTS NX

Kompleksowy system do analizy
zagadnień geotechnicznych
i tunelowania

MIDAS GTS NX to najnowsza generacja oprogramowania do analizy geotechnicznej opartej na metodzie elementów skończonych. MIDAS GTS NX to wielofunkcyjne narzędzie do modelowania najbardziej skomplikowanej geometrii, to również imponująca szybkość przeprowadzania obliczeń dzięki nowemu 64 – bitowemu solverowi oraz praktyczne funkcje do tworzenia raportów z obliczeń, w tym standard PDF 3D. Intuicyjny interfejs, który wyróżnia program MIDAS GTS NX spośród istniejących pakietów geotechnicznych MES, pozwala użytkownikom na łatwe i szybkie wdrożenie oprogramowania w procesie projektowania.

Obszary zastosowań

Głębokie Fundamentowanie

• Tarcie na pobocznicy pali ujęte w wersji sprężysto-plastycznych elementów kontaktowych
• Oddziaływania grupy pali modelowane w pełnej wersji 3D
• Systemy posadowień mieszanych płytowo-palowych, rusztów, itp.

Wykopy, nasypy oraz stateczność zboczy

• Analiza stateczności zboczy z wykorzystaniem metody redukcji wytrzymałości (SRM) lub     metodą analizy naprężeń (SAM)
• Dynamiczna analiza zboczy na obszarach o dużym ryzyku wystąpienia trzęsień ziemi
• Nieliniowa analiza statyczna z uwzględnieniem faz budowy • Analiza nasypów w warunkach z     odpływem i bez odpływu
• Konstrukcje wsporcze/zabezpieczające

Przepływ wody gruntowej oraz analiza naprężeń efektywnych

• Stan ustalony oraz przepływy wody gruntowej w modelowaniu tuneli, zapór, zboczy, itp.
• Analiza odwodnień, systemów piętrzenia wody, itp.

Analiza drgań w zastosowaniu do modelowania sejsmiki oraz wstrząsów wymuszonych

• Analiza nieliniowa w czasie
• Analiza dynamiczna (eigenvalue, spektrum odpowiedzi, historia czasu)
• Baza danych historii trzęsień ziemi, automatyczna generacja fal sejsmicznych

Niekonwencjonalne skrzyżowania tuneli

• Modelowanie uwarstwionego, złożonego podłoża gruntowego z urozmaiconą powierzchnią     terenu
• Analiza tarczy TBM z uwzględnieniem sekwencji ekskawacji
• Portale tuneli, połączenia tuneli typu T oraz Y, połączenia tuneli i szybów technicznych
• Stacje podziemne.

Rodzaje analiz

• Analiza liniowa statyczna
• Analiza nieliniowa statyczna
• Analiza etapowania budowy
• Analiza stateczności zboczy (metoda redukcji     wytrzymałości SRM, metoda analizy naprężeń SRM,     analiza nieliniowa w czasie)
• Analiza przesączania (stan ustalony/przejściowy)
• Analiza konsolidacji (etapowanie budowy wraz z     konsolidacją)
• Analiza sprzężona: naprężenie-przesączanie
• Analiza dynamiczna (eigenvalue, spektrum odpowiedzi,     historia czasu-liniowa/nieliniowa, analiza równoważna     liniowa 2D)

Modele
materiałów

• von Mises
• Mohr-Coulomb
• Tresca
• Drucker-Prager
• Von Mises
• Poprzecznie izotropowy
• Duncan-Chang
• Hoek-Brown
• Spękany masyw skalny
• Uogólniony Hoek-Brown
• Sklepienie skalne
• Zmodyfikowany Cam-Clay
• Jardine (np. dla gliny londyńskiej)
• D-min
• Zmodyfikowany Mohr-Coulomb (model Cap)
• Zmodyfikowany Duncan Chang (model Cap)
• Zmiękczanie odkształceń
• Pełzanie
• Specjalne Modele Międzyfazowe
• Zmodyfikowany UBCSAND
• Sekiguchi-Ohta (nielepki)
• Sekiguchi-Ohta (lepki)
• Remberg-Osgood
• Hardin-Drnevich

Biblioteka elementów skończonych

• Konstrukcje kratowe/osadzone kratowe
• Belki/osadzone belki
• Tylko rozciąganie i tylko ściskanie
• Płyta (powłoka płaska)
• Płaski stan odkształcenia
• Płaski stan naprężenia
• Symetria osiowa
• Bryły (czworościan, sześciościan, pięciościan)
• Point spring, matrix spring
• Interfejs 2D/3D
• Połączenia sprężyste, połączenia sztywne
• Elementy geosiatki do analizy 2D i 3D
• Elementy międzyfazowe typu bryła-do-linii
• Elementy wyższego rzędu (kwadratowe)

Narzędzia dedykowane dla inżynierii geotechnicznej i tunelowej

• Inicjalizacja naprężenia i ciśnienia porowego in-situ
• Analiza zdrenowana / niezdrenowana
• Przepływ nasycony i częściowo nasycony
• Kreator faz budowy
• Narzędzie profili tunelu
• Kreator modelowania tunelu
• Analiza obudowy tunelu
• Modelowanie kotew skalnych
• Geowłókniny, geotekstylia
• Narzędzie do generowania geometrii terenu (TGM)

MIDAS GTS NX

KATALOG PRODUKTU
Pobierz katalog w wersji PDF
KATALOG REALIZACJI
Pobierz katalog w wersji PDF
MANUAL GTS NX
Wybierz rozwiązanie MIDAS
CIVIL
Zaawansowany system
obliczeniowy dla konstrukcji
mostowych i inżynierskich
GTS NX
Kompleksowy system do analizy zagadnień geotechnicznych i tunelowania
GEN
Kompletne rozwiązania do
analizy i projektowania konstrukcji
budowlanych i inżynierskich
FEA
System do zaawansowanej analizy nieliniowej i szczegółowej

POBIERZ WERSJĘ TESTOWĄ

Wybierz produkt

  • MIDAS Civil
  • MIDAS GTS NX
  • MIDAS Gen
  • MIDAS FEA
  • IDEA StatiCa Concrete
  • IDEA StatiCa Steel
  • IDEA StatiCa Prestressing